Top»Albums»Album Detail

Album : EVER DREAM

It is 3rd coterie album of Hitoshizuku and Yama.

Artist :Hitoshizuku,Yama

Release :2014.04.25

Genre :Rock , POP

Characters :

Tracks

Hitoshizuku,Yama's portfolio(8)

Shuffle!! / Hitoshizuku,Yama Shuffle!!
Hitoshizuku,Yama
Shape of lovE / Hitoshizuku,Yama Shape of lovE
Hitoshizuku,Yama
If the World2 / Hitoshizuku,Yama If the World2
Hitoshizuku,Yama
Polkadodge / Hitoshizuku,Yama Polkadodge
Hitoshizuku,Yama
A song for rain / Hitoshizuku and Yama A song for rain
Hitoshizuku and Yama
If the World / Hitoshizuku and Yama If the World
Hitoshizuku and Yama
View all »
You checked these albums