Top»Albums»Album Detail

Album : Soredemo Hikari wa

Music Toka Minatsuki
Lyric Trass_K
Vocal Miku Hatsune

Artist :Minatsuki Toka (Pandolist-P)

Release :2015.08.21

Genre :POP , Rock

Characters :

Tracks

Related Topics

Minatsuki Toka (Pandolist-P)'s portfolio(7)

a lilac witch / Toka Minatsuki a lilac witch
Toka Minatsuki
Faust / Toka Minatsuki Faust
Toka Minatsuki
E.F.B ~ Koukyuu no Hyouketsu ~ / Minatsuki Toka (Pandolist-P) E.F.B ~ Koukyuu no Hyouketsu ~
Minatsuki Toka (Pandolist-P)
Ready to Fight for yourself... / Minatsuki Toka (Pandolist-P) Ready to Fight for yourself...
Minatsuki Toka (Pandolist-P)
Silent Dloc / Minatsuki Toka (Pandolist-P) Silent Dloc
Minatsuki Toka (Pandolist-P)
Sky swimmer / Toka Minatsuki Sky swimmer
Toka Minatsuki
View all »
You checked these albums