Shishido

piaproページ

ALBUMS

Sing Your Song

Shishido

Please Don't Call It Depressive Rock

Shishido

PICKUP SONGS

Magic From Me (feat. Hatsune Miku)
Shishido
PONKOTSU Escape Note (feat. Hatsune Miku)
Shishido
Still Alive (feat. Hatsune Miku)
Shishido
Sing Your Song (feat. Hatsune Miku)
Shishido
Pure Mood (feat. v4 flower)
Shishido
Flashback (feat. KAFU)
Shishido
もっとみる

SPECIAL

ARTIST Shishido