madoi

YouTube

Twitter

piaproページ

ALBUMS

Imitations Don't Dream

madoi

Dogma

madoi

Kisaragi Koshinkyoku

madoi

Pallucination

madoi

Gekkosanka

madoi

Give my regards to Messiah

madoi

mindrole

madoi

PICKUP SONGS

Imitations Don't Dream (feat. KAITO)
madoi
Dogma (feat. KAITO)
madoi
Kisaragi Koshinkyoku (feat. MEIKO)
madoi
Gekkosanka (feat. KAITO)
madoi
Pallucination (feat. KAITO&Kagamine Rin)
madoi
mindrole (feat. KAITO)
madoi
もっとみる

SPECIAL

ARTIST madoi