Neji-Shiki

piaproページ

ALBUMS

rest

Neji-Shiki

ReSTART

Neji-Shiki

BEST OF DIVA 2

Neji-Shiki

Mekaku Cinderella

Neji-Shiki

Wheel of Fortune

Neji-Shiki

INDICTOR

Neji-Shiki

TYING THE MOON

Neji-Shiki

Sad Dancer

Neji-Shiki

Dive in Virus

Neji-Shiki

Wind-Up Diva

Neji-Shiki

Hydrangean Diva

Neji-Shiki

nostalgic diva

Neji-Shiki

sissy songs

Neji-Shiki

Lazy friend

Neji-Shiki

nevertheless

Neji-Shiki

BEST OF DIVA

Neji-Shiki

もっとみる

PICKUP SONGS

rest (feat. Hatsune Miku)
Neji-Shiki
Mekaku Cinderella (feat. Hatsune Miku&Kagamine Rin&Megurine Luka&MEIKO)
Neji-Shiki
Copyright (feat. v4 flower)
Neji-Shiki
SuddenDeath Vinus (feat. Yuzuki Yukari)
Neji-Shiki
Blue Cherry Blossom (feat. Satou Sasara&Suzuki Tsuzumi)
Neji-Shiki
PROJECTION (feat. KAITO&Kagamine Len)
Neji-Shiki