kinoshita

キノシタ

キノシタ

ALBUMS

It's magic tune

kinoshita

Dash de Nigero!

kinoshita

GAO-GAO-GAA!

kinoshita

Be The MUSIC!

kinoshita

Groove Groove melo-melody

kinoshita

Astral Concerto

kinoshita

BFF STEP

kinoshita

Erai Erai Erai

kinoshita

Glory Steady Go

kinoshita

Starry Sky Parade

kinoshita

Never ends the sensation

kinoshita

Magical Night Fever!

kinoshita

TELL ME ANSWER

kinoshita

Positive Dance Time

kinoshita

You and I are different. But I long for you.

kinoshita

Starry Sky Parade

kinoshita

Poppin' Candy Fever!

kinoshita

もっとみる

PICKUP SONGS

It's magic tune (feat. Hatsune Miku)
kinoshita
It's magic tune Instrumental
kinoshita
Dash de Nigero! (feat. Hatsune Miku)
kinoshita
Dash de Nigero! (Instrumental)
kinoshita
GAO-GAO-GAA! (feat. Kagamine Rin)
kinoshita
GAO-GAO-GAA! (Instrumental)
kinoshita
もっとみる

SPECIAL

ARTIST kinoshita